Miejsce Aktywności Lokalnej

Pomiędzy miejscem pracy a naszym domem istnieje przestrzeń do odpoczynku – spędzania czasu wolnego i budowania więzi z otoczeniem. Syrenka jest Miejscem Aktywności Lokalnej. MAL to możliwość bezpłatnego korzystania z oferty lub przestrzeni różnych miejsc położonych blisko domu. Działania w ramach naszego MAL-u prowadzą miłośnicy wioślarstwa.

Podstawą rozwijania idei MAL w Warszawie jest Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej. który z kolei wynika wprost ze Społecznej Strategii Warszawy. Idea tworzenia takich miejsc jest efektem długotrwałej refleksji na temat tego, co dzieje się w mieście. Nie jest to zatem chwilowy pomysł, tylko reakcja na to, co bardzo dynamicznie zmienia się w naszym mieście i w ogóle na świecie. MAL-e dają przestrzeń i okazję do poznania się, zintegrowania, zrobienia czegoś fajnego razem. MAL-e są naturalnym miejscem, w którym ci wszyscy ludzie mogą się spotykać, wspólnie zrobić coś dla siebie nawzajem i swojej najbliższej okolicy.